Nuôi Chiên

Ba tháng nầy chúng ta nghiên cứu hai bức thư của Phi-e-rơ, chúng ta sẽ học những lời viết bởi một người đã từng ở cạnh Đức Chúa Giê-su dường như trong hầu hết các giờ phút nghiêm trọng nhất trong toàn cuộc đời truyền giáo của Ngài. Ông Phi-e-rơ cũng đã trở thành một nhà lãnh đạo lớn của hội thánh đầu tiên của Chúa. Các sự kiện trên cũng đủ cho chúng ta thấy hai bức thư của ông đáng cho chúng ta đọc. Không những vậy, các bức thư nầy được viết cho các hội thánh trong giai đoạn phôi thai, khi họ phải đối diện nhiều khó khăn: họ gặp sự bắt bớ từ bên ngoài, và sự nguy hiểm của các giảng sư giả từ bên trong hội thánh.

Sứ đồ Phi-e-rơ cảnh báo họ nhiều điều nhưng hơn hết là về các thầy giáo giả nầy sẽ dạy và cổ động lòng nghi ngờ về sự tái lâm của Đức Chúa Giê-su. Các kẻ khuấy phá ấy sẽ đặt câu hỏi, “Bao giờ thì lời hứa về sự tái lâm được thực thi?”, họ sẽ nói, “Chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu? Vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc bắt đầu sáng thế.” (2 Phi-e-rơ 3:4). Ngày hôm nay, chúng ta sống gần 2000 năm sau ông Phi-e-rơ, chúng ta hiểu lời thách thức đó là thế nào.

Download Bài học dưới dạng PDF: "Hãy Chăn Chiên Ta” : 1 và 2 Phi-e-rơ

San Gabriel Academy Choir @ El Monte Church - March 4, 2017Bài giảng (Audio)

Lễ Báp-têm có cần thiết Không? - Mục sư Nguyễn Khắc Vinh
Từ Sa Mạc Đến Đất Hứa - Mr Chard Bernard
Đừng Để Mất Chúa - Mục sư Nguyễn Khắc Vinh

Nhạc tôn vinh (Audio)

Nguyền Ngài Dìu Con - Ông Nguyễn Đăng Hưng
Giê-su, Đấng Yêu Thương - Ông Lâm Phước Thiện
Duy Ngài Lớn Thay - Bà Trần Lê Thuỷ Tiên


HÃY RAO TRUYỀN - TELL THE WORLD
Chương trình văn nghệ Mừng Xuân An Lành tại Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El MonteAlbum hình xem tại đâyMùa Xuân Vĩnh Cửu

Chương trình thờ phượng Chúa đầu năm Đinh Dậu tại Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte, lúc 11:00 am Sa-bát ngày 28-01-2017.Album hình xem tại đây:
Bài Học Giáo Lý Lớp Tráng Niên

San Gabriel Academy Choir @ El Monte Church - March 4, 2017

Xuân An Lành - 2017

Adventist Giving

Adventist Mission Podcast Icon rss

The Bible Says

553769b9a72fc9adc855dcc0e63fc10c2464

Faithful Dogs?

My dog is faithful. He is always glad to see me. He wags his tail and follows me around when I’m ...

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 8

Sabbath Time

Sunset

Place: El Monte, CA

Start: 07:12 PM, 03/31/2017

End: 07:13 PM, 04/01/2017

Our Facebook

Google Translate