ĐỐ KINH THÁNH - TUẦN 41, 2019 #dokinhthanh

Tuần 41: Từ ngày 6 – 12 tháng 10, 2019
Đọc Kinh Thánh mỗi ngày: Ma-thi-ơ 10 – 24

Click vào link sau: https://forms.gle/o5fRwAW5rnz7xYCH8

Hội Thánh El Monte và Mục sư Nguyễn Khắc Vinh vui mừng chào đón quý con cái Chúa tham gia chương trình đọc Kinh Thánh suốt năm và thi đố Kinh Thánh hằng tuần.

ĐÁP ÁN - ĐỐ KINH THÁNH - TUẦN 40, 2019 #dokinhthanh

Tuần 40: Từ ngày 29 tháng 9 – 5 tháng 10, 2019
Đọc Kinh Thánh mỗi ngày: A-ghê – Ma-thi-ơ 9

1. Xô-rô-ba-bên và Giê-hô-sua hưởng ứng lời kêu gọi A-ghê như thế nào?
b) Họ vâng lời (A-ghê 1:12)

2. Đức Giê-hô-va nói ai đã lập nền nhà và làm xong?
c) Xô-rô-ba-bên (Xa-cha-ri 4:9)

3. Họ ăn trộm Đức Chúa Trời điều gì?
d) Cả A & B đều đúng (Ma-la-chi 3:8)

4. Giô-sép và Ma-ri chạy đâu để lánh nạn khi vua Hê-rốt đã ban chiếu chỉ giết hết thảy con trai từ hai tuổi trở xuống?
b) Ai Cập (Ma-thi-ơ 2:13)

5. Ma-thi-ơ làm nghề gì trước khi trở thành môn đồ của Chúa Giê-su?
d) Tất cả câu trên đều sai (Ma-thi-ơ 9:9)

 

MƯA CUỐI MÙA

Trực tiếp chương trình thờ phượng Chúa sáng Sa-bát 5 tháng 10, 2019 tại Hội Thánh El Monte.
Chia sẻ Kinh Thánh: Ông Nguyễn Minh Trí

Video bài học Trường Sa-bát

Hãy Subscribe (Theo dõi) kênh Youtube "Tiếng Nói Hy Vọng" để nhận video mới nhất...NÊ-HÊ-MI (Bài Học 2, 5 Tháng 10 – 11 Tháng 10, 2019)

CÂU GỐC: “Khi nghe những lời ấy xong, tôi ngồi và khóc. Tôi rầu rĩ như người thọ tang suốt mấy ngày. Tôi kiêng ăn và dâng lời cầu nguyện lên Ðức Chúa Trời trên trời. Tôi nói, “Lạy Chúa, Ðức Chúa Trời trên trời, Ðức Chúa Trời vĩ đại và đáng sợ, Ðấng giữ giao ước và bày tỏ tình thương đối với ai yêu kính Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài” (Nê-hê-mi 1:4, 5). (BD2011)

KINH THÁNH NGHIÊN CỨU: Nê-hê-mi đoạn 1 và 2; Phục truyền 7:9; Thi thiên 23:1–6; Dân số Ký 23:19.

Đến nay thì đã có hai nhóm những người bị lưu đày được cho phép và trở về lại xứ Giu-đa, để một phần nào những lời Đức Chúa Trời hứa đã được thực thi cho quốc gia của người Hê-bơ-rơ.

Nhưng có một nhóm người lưu đày mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị. Nhóm người lưu đày cuối cùng là những người được giao trọng trách sửa chữa một vấn nạn. Dầu hai nhóm trước đã trở về và đã dựng xây lại Giê-ru-sa-lem và phần nào của đền thờ, các công việc xây dựng khác bị bỏ dở dang vì có sự chống đối của các nước chung quanh. Dân chúng ở các làng mạc, thành phố chung quanh không muốn người Y-sơ-ra-ên xây một thành phố với những bức tường chung quanh vì họ e sợ rằng dân Y-sơ-ra-ên có thể trở nên hùng mạnh giống như đã có một thời như vậy (E-xơ-ra 4:6-24). Bởi vậy, đối với dân cư trong vùng, các người hồi hương nầy trở nên một mối đe dọa, và họ muốn ngăn cản sự nhập cư của người Y-sơ-ra-ên. Nhưng Đức Chúa Trời không đưa dân Ngài trở về rồi bỏ rơi họ.

Vì lẽ ấy, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị dấy lên một người đặng thi hành ý định và hoàn tất mục tiêu của Ngài. Người ấy tên là Nê-hê-mi.


TRÁI TIM VŨ TRỤ

Có nhịp đập gì ở trung tâm vũ trụ? Để tìm hiểu, chúng ta phải bắt đầu ngay từ buổi ban đầu. Chính tại đó, chúng ta tìm thấy câu trả lời có ý nghĩa về thế giới hiện tại của chúng ta và nguồn hy vọng cho tương lai.

HÃY RAO TRUYỀN - TELL THE WORLD


Trường Sa-bát

Báp-têm - 5/2017

Adventist Giving

Adventist Mission Podcast Icon rss

 

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 67

Sabbath Time

Sunset

Place: Southern California

Start: 06:05 PM 10/18/2019

End: 06:04 PM 10/19/2019